Xe Thành Vinh (Vũng Tàu)

So sánh giá vé lịch trình xe Thành Vinh (Vũng Tàu) với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thành Vinh (Vũng Tàu)

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu 15 chuyến/ngày
Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu đi Sài Gòn 17 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thành Vinh (Vũng Tàu)

 Trụ sở: Kios số 3, 278C Nguyễn An Ninh, Phường 7, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu