Xe Thu Trang

So sánh giá vé lịch trình xe Thu Trang với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thu Trang

Tuyến đường Giá vé
Hồng Bàng - Hải Phòng đi Huế - Thừa Thiên-Huế 1 chuyến/ngày
Huế - Thừa Thiên-Huế đi Hồng Bàng - Hải Phòng 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Hồng Bàng - Hải Phòng 1 chuyến/ngày
Hà Nội đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thu Trang

 Trụ sở: Quầy 10 - Bến xe Thượng Lý, số 52 Sở Dầu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng