Xe Thủy Hà Linh

So sánh giá vé lịch trình xe Thủy Hà Linh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thủy Hà Linh

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Coco Beach - Bình Thuận 2 chuyến/ngày
Hàm Tân - Bình Thuận đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi La Gi - Bình Thuận 2 chuyến/ngày
Mũi Né - Bình Thuận đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thủy Hà Linh

 Trụ sở: 26 QL55, Xã Tân Hà, Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận