Xe Tình Quý

So sánh giá vé lịch trình xe Tình Quý với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Tình Quý

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Tánh Linh - Bình Thuận 1 chuyến/ngày
Tánh Linh - Bình Thuận đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tánh Linh - Bình Thuận 2 chuyến/ngày
Tánh Linh - Bình Thuận đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Tình Quý

 Trụ sở: Chợ Tà Pao, Xã Đồng Kho, Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận