• Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
Xe Trí Nhân

So sánh giá vé lịch trình xe Trí Nhân với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Trí Nhân

Tuyến đường Giá vé
Đông Hải - Bạc Liêu đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Đông Hải - Bạc Liêu 3 chuyến/ngày
Giá Rai - Bạc Liêu đi Sài Gòn 3 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Giá Rai - Bạc Liêu 3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Trí Nhân

 Trụ sở: 1420 Võ Văn Kiệt, phường 6, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh