Xe Trí Nhân

So sánh giá vé lịch trình xe Trí Nhân với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Trí Nhân

Tuyến đường Giá vé
Giá Rai - Bạc Liêu đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Giá Rai - Bạc Liêu 3 chuyến/ngày
Hoà Bình - Bạc Liêu đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Giá Rai - Bạc Liêu 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Trí Nhân

 Trụ sở: 555 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh