Xe Triệu Phố

So sánh giá vé lịch trình xe Triệu Phố với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Triệu Phố

Tuyến đường Giá vé
Thái Nguyên - Thái Nguyên đi Thanh Miện - Hải Dương 2 chuyến/ngày
Thanh Miện - Hải Dương đi Thái Nguyên - Thái Nguyên 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Triệu Phố

 Trụ sở: Triệu Nội, Hùng Sơn, Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương