Xe Trọng Thủy

So sánh giá vé lịch trình xe Trọng Thủy với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Trọng Thủy

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Hoài Nhơn - Bình Định 1 chuyến/ngày
Hoài Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Trọng Thủy

 Trụ sở: 138 Quang Trung, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định