Xe Trung Lan

So sánh giá vé lịch trình xe Trung Lan với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Trung Lan

Tuyến đường Giá vé
Thanh Chương - Nghệ An đi Bắc Ninh - Bắc Ninh 1 chuyến/ngày
Bắc Ninh - Bắc Ninh đi Thanh Chương - Nghệ An 1 chuyến/ngày
Thanh Chương - Nghệ An đi Thanh Hóa - Thanh Hóa 1 chuyến/ngày
Thanh Chương - Nghệ An đi Hà Nội 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Trung Lan

 Trụ sở: Xóm 6 - Xã Thanh Liên, Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An