Xe Trung Nguyệt

So sánh giá vé lịch trình xe Trung Nguyệt với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Trung Nguyệt

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Thạch Hà - Hà Tĩnh 1 chuyến/ngày
Thạch Hà - Hà Tĩnh đi Hà Nội 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Trung Nguyệt

 Trụ sở: Phường Trần Phú, Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh