Xe Trung Tín

So sánh giá vé lịch trình xe Trung Tín với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Trung Tín

Tuyến đường Giá vé
Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Đồng Hới - Quảng Bình 3 chuyến/ngày
Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Quảng Trạch - Quảng Bình 3 chuyến/ngày
Đồng Hới - Quảng Bình đi Liên Chiểu - Đà Nẵng 3 chuyến/ngày
Quảng Trạch - Quảng Bình đi Liên Chiểu - Đà Nẵng 3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Trung Tín

 Trụ sở: Quầy số 9, Phường Hòa An, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng