loading

Xe Tú Nhi

Trụ sở: 507 Nhật Tảo

(3)
Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

Chọn nhanh tuyến đường xe Tú Nhi

Hồ Chí Minh đi Bình Phước - Đồng Xoài
Hồ Chí Minh đi Bình Phước - Phước Long
Bình Phước - Phước Long đi Hồ Chí Minh
Bình Phước - Đồng Xoài đi Hồ Chí Minh

Địa chỉ, số điện thoại đặt vé xe Tú Nhi

Văn phòng nhà xe Tú Nhi ở Hồ Chí Minh

VP Sài Gòn
507 Nhật Tảo

Bảng giá xe mới nhất tháng 10 năm 2020

Tuyến đườngThông tin vé

Sài Gòn đi Đồng Xoài - Bình Phước

Vé xe Tú Nhi tuyến Sài Gòn đi Đồng Xoài - Bình Phước

Sài Gòn đi Phước Long - Bình Phước

Vé xe Tú Nhi tuyến Sài Gòn đi Phước Long - Bình Phước

Phước Long - Bình Phước đi Sài Gòn

Vé xe Tú Nhi tuyến Phước Long - Bình Phước đi Sài Gòn

Đồng Xoài - Bình Phước đi Sài Gòn

Vé xe Tú Nhi tuyến Đồng Xoài - Bình Phước đi Sài Gòn