Xe Tý

So sánh giá vé lịch trình xe Tý với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Tý

Tuyến đường Giá vé
Đông Hải - Bạc Liêu đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Đông Hải - Bạc Liêu 2 chuyến/ngày
Bạc Liêu - Bạc Liêu đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Bạc Liêu - Bạc Liêu 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Tý

 Trụ sở: Gành Hào, Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu