Xe Út Minh

So sánh giá vé lịch trình xe Út Minh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Út Minh

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Tánh Linh - Bình Thuận 2 chuyến/ngày
Tánh Linh - Bình Thuận đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Út Minh

 Trụ sở: Bắc Ruộng, Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận