loading

   Xe Út Vân

   Trụ sở: Chủ Chí

   (6)
   Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

   Chọn nhanh tuyến đường xe Út Vân

   Bạc Liêu - Phước Long đi Hồ Chí Minh
   Bạc Liêu - Phước Long đi Bình Dương - Tân Uyên
   Sóc Trăng - Ngã Năm đi Hồ Chí Minh
   Sóc Trăng - Ngã Năm đi Bình Dương - Tân Uyên

   Địa chỉ, số điện thoại đặt vé xe Út Vân

   Văn phòng nhà xe Út Vân ở Bình Dương

   BX Phú Chánh
   Tx Tân Uyên

   Văn phòng nhà xe Út Vân ở Hậu Giang

   VP Hậu Giang
   Thị xã Ngã 7

   Bảng giá xe mới nhất tháng 01 năm 2021

   Tuyến đườngThông tin vé

   Phước Long - Bạc Liêu đi Sài Gòn

   Vé xe Út Vân tuyến Phước Long - Bạc Liêu đi Sài Gòn

   Phước Long - Bạc Liêu đi Tân Uyên - Bình Dương

   Vé xe Út Vân tuyến Phước Long - Bạc Liêu đi Tân Uyên - Bình Dương

   Ngã Năm - Sóc Trăng đi Sài Gòn

   Vé xe Út Vân tuyến Ngã Năm - Sóc Trăng đi Sài Gòn

   Ngã Năm - Sóc Trăng đi Tân Uyên - Bình Dương

   Vé xe Út Vân tuyến Ngã Năm - Sóc Trăng đi Tân Uyên - Bình Dương

   Ngã Bảy - Hậu Giang đi Sài Gòn

   Vé xe Út Vân tuyến Ngã Bảy - Hậu Giang đi Sài Gòn

   Ngã Bảy - Hậu Giang đi Tân Uyên - Bình Dương

   Vé xe Út Vân tuyến Ngã Bảy - Hậu Giang đi Tân Uyên - Bình Dương

   Tân Uyên - Bình Dương đi Ngã Bảy - Hậu Giang

   Vé xe Út Vân tuyến Tân Uyên - Bình Dương đi Ngã Bảy - Hậu Giang

   Tân Uyên - Bình Dương đi Ngã Năm - Sóc Trăng

   Vé xe Út Vân tuyến Tân Uyên - Bình Dương đi Ngã Năm - Sóc Trăng

   Tân Uyên - Bình Dương đi Phước Long - Bạc Liêu

   Vé xe Út Vân tuyến Tân Uyên - Bình Dương đi Phước Long - Bạc Liêu

   Sài Gòn đi Ngã Bảy - Hậu Giang

   Vé xe Út Vân tuyến Sài Gòn đi Ngã Bảy - Hậu Giang