Xe Văn Lang

So sánh giá vé lịch trình xe Văn Lang với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Văn Lang

Tuyến đường Giá vé
Thốt Nốt - Cần Thơ đi Sài Gòn 14 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Thốt Nốt - Cần Thơ 14 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Thốt Nốt - Cần Thơ 5 chuyến/ngày
Thốt Nốt - Cần Thơ đi Sài Gòn 5 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Văn Lang

 Trụ sở: 89 Quốc lộ 91, Phường Thốt Nốt, Thốt Nốt, TP. Cần Thơ