Xe Văn Minh (Hải Phòng)

So sánh giá vé lịch trình xe Văn Minh (Hải Phòng) với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Văn Minh (Hải Phòng)

Tuyến đường Giá vé
Thuỷ Nguyên - Hải Phòng đi Hà Nội 1 chuyến/ngày
Hà Nội đi Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Văn Minh (Hải Phòng)

 Trụ sở: Xã Hợp Thành, Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng