Xe Việt Đan

So sánh giá vé lịch trình xe Việt Đan với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Việt Đan

Tuyến đường Giá vé
Trà Cú - Trà Vinh đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Trà Cú - Trà Vinh 3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Việt Đan

 Trụ sở: Chung cư Cây Mai, 003 Lô A, Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh