Xe Việt Thành

So sánh giá vé lịch trình xe Việt Thành với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Việt Thành

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Bình Sơn - Quảng Ngãi 2 chuyến/ngày
Bình Sơn - Quảng Ngãi đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Việt Thành

 Trụ sở: 292 Hồng Lạc, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh