Xe Vinh Hoa

So sánh giá vé lịch trình xe Vinh Hoa với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Vinh Hoa

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi La Gi - Bình Thuận 7 chuyến/ngày
La Gi - Bình Thuận đi Sài Gòn 6 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Vinh Hoa

 Trụ sở: 12 Nguyễn Duy Dương-P8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh