Xe Vinh Thanh

So sánh giá vé lịch trình xe Vinh Thanh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Vinh Thanh

Tuyến đường Giá vé
Quảng Trạch - Quảng Bình đi Liên Chiểu - Đà Nẵng 3 chuyến/ngày
Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Quảng Trạch - Quảng Bình 3 chuyến/ngày
Ba Đồn - Quảng Bình đi Liên Chiểu - Đà Nẵng 3 chuyến/ngày
Bố Trạch - Quảng Bình đi Liên Chiểu - Đà Nẵng 3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Vinh Thanh

 Trụ sở: Thôn Tân Phú,Quảng Phú, Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình