Xe Xưởng Anh

So sánh giá vé lịch trình xe Xưởng Anh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Xưởng Anh

Tuyến đường Giá vé
Thái Nguyên - Thái Nguyên đi Chợ Đồn - Bắc Kạn 1 chuyến/ngày
Chợ Đồn - Bắc Kạn đi Thái Nguyên - Thái Nguyên 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Xưởng Anh

 Trụ sở: Thị trấn Đình Cả, Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên