Khach Trung Tam Huyen Nghia Hung Bus Station

Compare fares schedules of Khach Trung Tam Huyen Nghia Hung Bus Station

Khach Trung Tam Huyen Nghia Hung Bus Station Address

 Headquarter: Tinh lo 490C-Thi tran Lieu De, Nghia Hung, province_vi Nam Dinh province

Easy to book the Buses of Khach Trung Tam Huyen Nghia Hung Bus Station

Journey Price
7
Xe Thanh Tung (Nam Dinh)

0 buses / day

70,000₫

Xe Phuc Hung

0 buses / day

500,000₫

Xe Thanh Trung

0 buses / day

700,000₫

Xe NAM TRUC

0 buses / day

350,000₫

Khach Trung Tam Huyen Nghia Hung Bus Station Introduction