loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Ninh Binh > limousine Bus ticket from San bay Noi Bai to Ninh Binh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Sóc Sơn (411)
Drop-off point
 • Ninh Bình (92)
 • Tràng An - Bái Đính (65)
 • Hoa Lư (55)
 • Gia Viễn (48)
 • Tam Cốc Bích Động (36)
 • Yên Mô (32)
 • Yên Khánh (7)
 • Tam Điệp (4)
 • Kim Sơn (2)
 • Nho Quan (2)
Types of seat
Rating
& up (247)

Limousine bus tickets from San bay Noi Bai to Ninh Binh

: 261 trips
Sort by:
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
13:00
• Sân bay Nội Bài
3h20m
16:20
• Bến thuyền Tam Cốc
400,000VND
*Belongs to 14:00 04-10-2022 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:00
• Sân bay Nội Bài
3h20m
19:20
• Chùa Bái Đính
420,000VND
*Belongs to 17:00 04-10-2022 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
10:50
• Sân bay Nội Bài
3h
13:50
• Ngã ba Gián Khẩu
410,000VND
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
12:50
• Sân bay Nội Bài
2h50m
15:40
• Bưu điện Ninh Bình
360,000VND
*Belongs to 14:00 04-10-2022 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:50
• Sân bay Nội Bài
3h
20:50
• Bến thuyền Tam Cốc
400,000VND
*Belongs to 19:00 04-10-2022 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
11:50
• Sân bay Nội Bài
2h50m
14:40
• Bưu điện Ninh Bình
360,000VND
*Belongs to 13:00 04-10-2022 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
10:50
• Sân bay Nội Bài
3h
13:50
• Bến thuyền Tràng An
360,000VND
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:00
• Sân bay Nội Bài
2h50m
19:50
• Văn phòng Khánh An
360,000VND
*Belongs to 18:00 04-10-2022 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:00
• Sân bay Nội Bài
2h50m
16:50
• Văn phòng Khánh An
360,000VND
*Belongs to 15:00 04-10-2022 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
12:00
• Sân bay Nội Bài
3h5m
15:05
• Bưu điện Ninh Bình
360,000VND
*Belongs to 13:00 04-10-2022 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip

Rate your ticket searching experiences

Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:00
• Sân bay Nội Bài
3h20m
17:20
• Ngã ba Thanh Sơn
410,000VND
*Belongs to 15:00 04-10-2022 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:50
• Sân bay Nội Bài
2h30m
17:20
• Văn phòng Khánh An
360,000VND
*Belongs to 16:00 04-10-2022 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
11:50
• Sân bay Nội Bài
2h30m
14:20
• Văn phòng Khánh An
360,000VND
*Belongs to 13:00 04-10-2022 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
12:50
• Sân bay Nội Bài
3h
15:50
• Ngã ba Gián Khẩu
410,000VND
*Belongs to 14:00 04-10-2022 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
11:00
• Sân bay Nội Bài
3h20m
14:20
• Ngã ba Thanh Sơn
410,000VND
*Belongs to 12:00 04-10-2022 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
19:00
• Sân bay Nội Bài
3h20m
22:20
• Ngã ba Gián Khẩu
410,000VND
*Belongs to 20:00 04-10-2022 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:50
• Sân bay Nội Bài
3h
21:50
• Bến thuyền Tràng An
360,000VND
*Belongs to 20:00 04-10-2022 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:50
• Sân bay Nội Bài
3h
17:50
• Bến thuyền Tràng An
360,000VND
*Belongs to 16:00 04-10-2022 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
12:00
• Sân bay Nội Bài
3h20m
15:20
• Bến thuyền Tam Cốc
400,000VND
*Belongs to 13:00 04-10-2022 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:00
• Sân bay Nội Bài
3h20m
19:20
• Bến thuyền Tam Cốc
400,000VND
*Belongs to 17:00 04-10-2022 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip