Bến xe Bồng Sơn

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Bồng Sơn

Địa chỉ Bến xe Bồng Sơn

 Trụ sở: Bồng Sơn 1A, TT. Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định, Vietnam, Hoài Nhơn, province_vi Bình Định

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Bồng Sơn

Tuyến đường Giá vé
3
Xe Yến Vân

280.000₫

Xe Gia Vỹ

400.000₫

Xe Dũng Thủy

280.000₫

Xe khách Bến xe Bồng Sơn