Bến xe Chợ Gồm

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Chợ Gồm

Địa chỉ Bến xe Chợ Gồm

 Trụ sở: Phù Cát, province_vi Bình Định

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Chợ Gồm

Tuyến đường Giá vé
1
Xe Hồng Sơn ( Bình Định )

250.000₫

Xe khách Bến xe Chợ Gồm