Bến xe Hương Sơn

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Hương Sơn

Địa chỉ Bến xe Hương Sơn

 Trụ sở: Khối 13 - Thị Trấn Phố Châu, Hương Sơn, province_vi Hà Tĩnh

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Hương Sơn

Tuyến đường Giá vé
12
Xe Hiếu Hoa

230.000₫

Xe Hài Triều

200.000₫

Xe Thái Học

190.000₫

Xe khách Bến xe Hương Sơn