Bến xe huyện Xuân Trường

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe huyện Xuân Trường

Địa chỉ Bến xe huyện Xuân Trường

 Trụ sở: Xuân Trường, province_vi Nam Định

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe huyện Xuân Trường

Tuyến đường Giá vé
2
Xe 350

70.000₫

Xe Chính Hải

70.000₫

Xe khách Bến xe huyện Xuân Trường