Bến xe khách Bình Thuận

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe khách Bình Thuận

Địa chỉ Bến xe khách Bình Thuận

 Trụ sở: Từ Văn Tư, Phú Trinh, Phan Thiết, province_vi Bình Thuận

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe khách Bình Thuận

Tuyến đường Giá vé
4
Xe Quốc Phú

100.000₫

Xe Quốc Phú

80.000₫

Xe Thuận Thành (Bình Thuận)

110.000₫

Xe khách Bến xe khách Bình Thuận