Bến xe khách Tân Đông Hiệp

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe khách Tân Đông Hiệp

Địa chỉ Bến xe khách Tân Đông Hiệp

 Trụ sở: DT743A, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Binh Duong, Vietnam, Dĩ An, province_vi Bình Dương

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe khách Tân Đông Hiệp

Tuyến đường Giá vé
2
Xe Sáu Lương

650.000₫

Xe Anh Kết

600.000₫

Xe khách Bến xe khách Tân Đông Hiệp