Bến xe khách Thượng Lý

So sánh giá và lịch trình các hãng xe ở Bến xe khách Thượng Lý

Địa chỉ Bến xe khách Thượng Lý

 Trụ sở: Số 52 đường Hà Nội, Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Đặt nhanh các tuyến đường từ Bến xe khách Thượng Lý

Tuyến đường Giá
65

Xe khách Bến xe khách Thượng Lý