Bến xe Kim Tân

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Kim Tân

Địa chỉ Bến xe Kim Tân

 Trụ sở: Thạch Thành, province_vi Thanh Hóa

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Kim Tân

Tuyến đường Giá vé
1
Xe Hùng Cường - Thanh Hóa

90.000₫

Xe khách Bến xe Kim Tân