Bến xe Lạng Sơn

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Lạng Sơn

Địa chỉ Bến xe Lạng Sơn

 Trụ sở: Số 28A, Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại , Lạng Sơn, province_vi Lạng Sơn

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Lạng Sơn

Tuyến đường Giá vé
26
Xe Chiến Hoa

900.000₫

Xe Đại Bàng

110.000₫

Xe Gọc Phượng

130.000₫

Xe Ngọc Hân (Lạng Sơn)

90.000₫

Xe khách Bến xe Lạng Sơn