Bến xe Ngọc Lặc

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Ngọc Lặc

Địa chỉ Bến xe Ngọc Lặc

 Trụ sở: Thị Trấn Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, province_vi Thanh Hóa

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Ngọc Lặc

Tuyến đường Giá vé
3
Xe Tuấn Tài (Hải Phòng)

110.000₫

Xe Hà Ngoan

650.000₫

Xe khách Bến xe Ngọc Lặc