Bến xe phía bắc Lạng Sơn

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe phía bắc Lạng Sơn

Địa chỉ Bến xe phía bắc Lạng Sơn

 Trụ sở: Khối 1, T.T Cao Lộc, Cao Lộc, province_vi Lạng Sơn

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe phía bắc Lạng Sơn

Tuyến đường Giá vé
26
Xe Hoàng Long

1.080.000₫

Xe Hoàng Long

560.000₫

Xe Hoàng Long

170.000₫

Xe Hoàng Long

960.000₫

Xe khách Bến xe phía bắc Lạng Sơn