Bến xe Tam Điệp

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Tam Điệp

Địa chỉ Bến xe Tam Điệp

 Trụ sở: Nút giao quốc lộ 12B và Quốc lộ 1A, Tam Điệp, province_vi Ninh Bình

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Tam Điệp

Tuyến đường Giá vé
2
Xe Ngọc Chỉnh - Ninh Bình

70.000₫

Xe Thuận Phượng

650.000₫

Xe khách Bến xe Tam Điệp