Bến xe Thị trấn Thọ Xuân

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Thị trấn Thọ Xuân

Địa chỉ Bến xe Thị trấn Thọ Xuân

 Trụ sở: Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, province_vi Thanh Hóa

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Thị trấn Thọ Xuân

Tuyến đường Giá vé
22
Xe Ngọc Sơn (Thanh Hóa)

120.000₫

Xe khách Bến xe Thị trấn Thọ Xuân