Bến xe Thượng Lý

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Thượng Lý

Địa chỉ Bến xe Thượng Lý

 Trụ sở: Bến xe Thượng Lý, Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Thượng Lý

Tuyến đường Giá vé
9

Xe khách Bến xe Thượng Lý