Bến xe Vĩnh Yên

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Vĩnh Yên

Địa chỉ Bến xe Vĩnh Yên

 Trụ sở: Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, province_vi Vĩnh Phúc

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Vĩnh Yên

Tuyến đường Giá vé
10
Xe Xe khách Kiên

45.000₫

Xe Bình Thân

800.000₫

Xe Công Tuấn

550.000₫

Xe Nguyện Cần

800.000₫

Xe khách Bến xe Vĩnh Yên