loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Phước từ Gia Lai > xe giường nằm đi Đồng Phú từ Gia Lai
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ Gia Lai đi Đồng Phú - Bình Phước

: 43 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 08/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Vương Tấn Dũng
Xác nhận tức thì
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
15:00
• Bến xe khách Kbang
12h
03:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 16-06-2023 KBang - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Vương Tấn Dũng
Xác nhận tức thì
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
15:30
• Bến xe khách Kbang
12h
03:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 16-06-2023 KBang - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Vương Tấn Dũng
Xác nhận tức thì
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
16:30
• Bến xe thị xã An Khê
10h30m
03:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 16-06-2023 KBang - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
16:55
• Bến xe thị xã An Khê
11h5m
04:00
• Chợ Đồng Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 18:55 16-06-2023 Gia Lai - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Vương Tấn Dũng
Xác nhận tức thì
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
17:00
• Bến xe thị xã An Khê
10h30m
03:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 16-06-2023 KBang - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kính Diên Hồng
Xác nhận tức thì
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
17:00
• Bến xe Đắk Đoa
9h30m
02:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 16-06-2023 Gia Lai - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Vương Tấn Dũng
Xác nhận tức thì
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
17:15
• Huyện Đắk Pơ
9h45m
03:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 16-06-2023 KBang - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kính Diên Hồng
Xác nhận tức thì
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
17:25
• Văn Phòng Gia Lai
9h5m
02:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 16-06-2023 Gia Lai - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Vương Tấn Dũng
Xác nhận tức thì
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
17:30
• Mang Yang
9h30m
03:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 16-06-2023 KBang - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kính Diên Hồng
Xác nhận tức thì
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30
• Bến xe Đắk Đoa
9h30m
03:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 16-06-2023 Gia Lai - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Kính Diên Hồng
Xác nhận tức thì
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
17:30
• Bến xe Đức Long Gia Lai
9h
02:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 16-06-2023 Gia Lai - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Vương Tấn Dũng
Xác nhận tức thì
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
17:45
• Huyện Đắk Pơ
9h45m
03:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 16-06-2023 KBang - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kính Diên Hồng
Xác nhận tức thì
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
17:55
• Văn Phòng Gia Lai
9h5m
03:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 16-06-2023 Gia Lai - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Vương Tấn Dũng
Xác nhận tức thì
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
18:00
• Mang Yang
9h30m
03:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 16-06-2023 KBang - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kính Diên Hồng
Xác nhận tức thì
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:00
• Bến xe Đức Long Gia Lai
9h
03:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 16-06-2023 Gia Lai - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Kính Diên Hồng
Xác nhận tức thì
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
18:10
• Chợ Phú Quang
8h20m
02:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 16-06-2023 Gia Lai - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Thuận Ý
Xác nhận tức thì
Thuận Ý
Limousine 32 chỗ
18:25
• Bến xe Đức Long Gia Lai
8h30m
02:55
• Chợ Tân Lập-Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 18:25 16-06-2023 Gia Lai - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Vương Tấn Dũng
Xác nhận tức thì
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
18:30
• Đắk Đoa
8h30m
03:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 16-06-2023 KBang - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Gia Phúc - Gia Lai
Xác nhận tức thì
Gia Phúc - Gia Lai
Limousine 34 giường
18:30
• Bến xe Đức Long Gia Lai
9h35m
04:05
• Chợ Tân Lập-Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 16-06-2023 Gia Lai - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Bảy Lang
Xác nhận tức thì
Bảy Lang
Limousine 34 giường
18:35
• Bến xe Đức Long Gia Lai
9h
03:35
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 18:35 16-06-2023 Gia Lai - TP HCM
Không cần thanh toán trước
Kính Diên Hồng
Xác nhận tức thì
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:40
• Chợ Phú Quang
8h20m
03:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 16-06-2023 Gia Lai - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Xác nhận tức thì
Gia Phúc - Gia Lai
Limousine 22 Phòng
18:40
• Bến xe Đức Long Gia Lai
9h35m
04:15
• Chợ Tân Lập-Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 18:40 16-06-2023 Gia Lai - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến
Limousine 22 giường
18:45
• Bến xe Đức Long Gia Lai
9h5m
03:50
• Chợ Đồng Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 18:45 16-06-2023 Gia Lai - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kính Diên Hồng
Xác nhận tức thì
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
18:45
• Chợ Phú Nhơn
7h45m
02:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 16-06-2023 Gia Lai - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến
Limousine 34 giường
18:46
• Bến xe Đức Long Gia Lai
9h5m
03:51
• Chợ Đồng Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 18:46 16-06-2023 Gia Lai - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến
Limousine 34 giường
18:48
• Bến xe Đức Long Gia Lai
9h5m
03:53
• Chợ Đồng Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 18:48 16-06-2023 Gia Lai - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
18:50
• Bến xe Đức Long Gia Lai
9h5m
03:55
• Chợ Đồng Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 18:50 16-06-2023 Gia Lai - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thuận Tiến
Xác nhận tức thì
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
18:55
• Bến xe Đức Long Gia Lai
9h5m
04:00
• Chợ Đồng Phú
*Vé chặng thuộc chuyến 18:55 16-06-2023 Gia Lai - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Vương Tấn Dũng
Xác nhận tức thì
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
19:00
• Đắk Đoa
8h30m
03:30
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 16-06-2023 KBang - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Vương Tấn Dũng
Xác nhận tức thì
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
19:00
• TP. Pleiku
8h
03:00
• Chợ Tân Lập, Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 16-06-2023 KBang - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước