loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Phước từ Đắk Lắk > xe giường nằm đi Bình Phước từ Krông Pắk
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ Krông Pắk - Đắk Lắk đi Bình Phước

: 45 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 04/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng
Giường nằm 44 chỗ
06:00
• KM47 - Farm 719
8h
14:00
• Ngã tư Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 09-02-2023 Eakar - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng
Giường nằm 44 chỗ
07:20
• Thị trấn Phước An QL26
6h40m
14:00
• Ngã tư Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 09-02-2023 Eakar - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng
Giường nằm 44 chỗ
17:30
• KM47 - Farm 719
8h
01:30
• Ngã tư Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 09-02-2023 Eakar - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Farm 719
6h55m
00:55
• Ngã tư Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 09-02-2023 Eakar - Sài Gòn (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Farm 719
7h55m
01:55
• Chon Thanh Town HW13
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 09-02-2023 Eakar - Sài Gòn (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng
Giường nằm 44 chỗ
18:50
• Thị trấn Phước An QL26
6h40m
01:30
• Ngã tư Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 09-02-2023 Eakar - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Minh Anh
Xác nhận tức thì
Minh Anh
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Giải Phóng, Phước An
6h
01:00
• Ngã 4 Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 09-02-2023 Eakar - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:20
• Thị trấn Phước An QL26
5h35m
00:55
• Ngã tư Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 09-02-2023 Eakar - Sài Gòn (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:20
• Thị trấn Phước An QL26
6h35m
01:55
• Chon Thanh Town HW13
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 09-02-2023 Eakar - Sài Gòn (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Tuấn Trung
Xác nhận tức thì
Tuấn Trung
Limousine 34 giường
19:45
• Phuoc An
5h40m
01:25
• Ngã tư Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 09-02-2023 M'Đrắk - BX Miền Đông
Tuấn Trung
Xác nhận tức thì
Tuấn Trung
Limousine 22 phòng
20:15
• Phuoc An
5h40m
01:55
• Ngã tư Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 09-02-2023 M'Đrắk - BX Miền Tây
Tuấn Trung
Tuấn Trung
Giường nằm 44 chỗ
19:45
• Phuoc An
5h40m
01:25
• Đồng Xoài (QL14)
Kim Anh
Kim Anh
Limousine 32 Phòng
06:00
• Farm 718
6h30m
12:30
• Đồng Xoài (QL14)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 09-02-2023 Phước An - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kim Anh
Kim Anh
Limousine 32 Phòng
07:00
• Ea Phe Market
5h30m
12:30
• Đồng Xoài (QL14)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 09-02-2023 Phước An - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kim Anh
Kim Anh
Limousine 32 Phòng
07:15
• Phuoc An Bus Station
5h15m
12:30
• Đồng Xoài (QL14)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 09-02-2023 Phước An - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kim Anh
Kim Anh
Limousine 34 Phòng
18:15
• Farm 718
6h30m
00:45
• Đồng Xoài (QL14)
*Vé chặng thuộc chuyến 19:15 09-02-2023 Phước An - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
18:15
• Krông Pắk
5h15m
23:30
• Bù Đăng
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 09-02-2023 N4 Chợ Tam Giang - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
18:15
• Krông Pắk
6h15m
00:30
• Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 09-02-2023 N4 Chợ Tam Giang - Vũng Tàu
Không cần thanh toán trước
Kim Anh
Kim Anh
VIP Limousine 22 Chỗ (Thaco)
18:30
• Farm 718
6h30m
01:00
• Đồng Xoài (QL14)
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 09-02-2023 Phước An - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Trang Hòa
Trang Hòa
Giường nằm 44 chỗ
18:30
• Văn Phòng Đắk Lắk
8h35m
03:05
• Ngã tư Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 09-02-2023 Đắk Lắk - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Trang Hòa
Trang Hòa
Giường nằm 44 chỗ
18:30
• Văn Phòng Đắk Lắk
7h35m
02:05
• Bu Dang
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 09-02-2023 Đắk Lắk - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Trang Hòa
Trang Hòa
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Văn Phòng Đắk Lắk
7h35m
02:35
• Bu Dang
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 09-02-2023 Đắk Lắk - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Trang Hòa
Trang Hòa
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Văn Phòng Đắk Lắk
8h35m
03:35
• Ngã tư Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 09-02-2023 Đắk Lắk - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kim Anh
Kim Anh
Limousine 34 Phòng
19:15
• Ea Phe Market
5h30m
00:45
• Đồng Xoài (QL14)
*Vé chặng thuộc chuyến 19:15 09-02-2023 Phước An - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kim Anh
Kim Anh
VIP Limousine 22 Chỗ (Thaco)
19:30
• Ea Phe Market
5h30m
01:00
• Đồng Xoài (QL14)
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 09-02-2023 Phước An - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kim Anh
Kim Anh
Limousine 34 Phòng
19:30
• Phuoc An Bus Station
5h15m
00:45
• Đồng Xoài (QL14)
*Vé chặng thuộc chuyến 19:15 09-02-2023 Phước An - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thuận Hiếu
Thuận Hiếu
Giường nằm 44 chỗ
19:30
• Phuoc An Bus Station
7h55m
03:25
• Ngã tư Đồng Xoài
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 09-02-2023 Đắk Lắk - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Kim Anh
Kim Anh
VIP Limousine 22 Chỗ (Thaco)
19:45
• Phuoc An Bus Station
5h15m
01:00
• Đồng Xoài (QL14)
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 09-02-2023 Phước An - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Thuận Hiếu
Thuận Hiếu
Giường nằm 44 chỗ
19:30
• Phuoc An Bus Station
6h55m
02:25
• Bu Dang
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 09-02-2023 Đắk Lắk - Sài Gòn
Thuận Hiếu
Thuận Hiếu
Giường nằm 44 chỗ
19:35
• Phuoc An Bus Station
6h55m
02:30
• Bu Dang
*Vé chặng thuộc chuyến 19:35 09-02-2023 Đắk Lắk - Sài Gòn