loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Cà Mau từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ Sài Gòn đi Cà Mau

: 302 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 05/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Tuấn Hiệp
Xác nhận tức thì
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
05:17
• Hồ Chí Mình (Quốc lộ 1A)
6h35m
11:52
• Bến xe Cà Mau
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 10-06-2023 Biên Hòa - Vĩnh Cửu - Cà Mau
Tuấn Hiệp
Xác nhận tức thì
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
05:17
• Hồ Chí Mình (Quốc lộ 1A)
7h50m
13:07
• Bến xe tàu Năm Căn
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 10-06-2023 Biên Hòa - Vĩnh Cửu - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
06:30
• Trạm Sài Gòn
8h10m
14:40
• Bến xe Cà Mau
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 10-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
06:30
• Trạm Sài Gòn
7h25m
13:55
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 10-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Tuấn Hiệp
Xác nhận tức thì
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
06:50
• Hồ Chí Mình (Quốc lộ 1A)
7h5m
13:55
• Bến xe Cà Mau
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 10-06-2023 Sông Ray - Năm Căn
Tuấn Hiệp
Xác nhận tức thì
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
06:50
• Hồ Chí Mình (Quốc lộ 1A)
8h20m
15:10
• Bến xe tàu Năm Căn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 10-06-2023 Sông Ray - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Bến xe Miền Tây
7h40m
14:40
• Bến xe Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Bến xe Miền Tây
6h55m
13:55
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 10-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Xác nhận tức thì
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Giường nằm 44 chỗ
07:00
• Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
7h10m
14:10
• Bến xe khách Cà Mau
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 10-06-2023 Sài Gòn - Cà Mau
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:15
• Trạm An Lạc
6h40m
13:55
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 10-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:15
• Trạm An Lạc
7h25m
14:40
• Bến xe Cà Mau
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 10-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:30
• Trạm Sài Gòn
7h25m
14:55
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 10-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:30
• Trạm Sài Gòn
8h10m
15:40
• Bến xe Cà Mau
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 10-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng
Giường nằm 34 chỗ
07:31
• VP Sài Gòn
8h45m
16:16
• Phòng vé Năm Căn
Không cần thanh toán trước
Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng
Giường nằm 34 chỗ
07:31
• VP Sài Gòn
6h55m
14:26
• Phòng vé Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 07:31 10-06-2023 Sài Gòn - Năm Căn
Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng
Giường nằm 34 chỗ
07:31
• VP Sài Gòn
7h15m
14:46
• VP Cà Mau
*Vé chặng thuộc chuyến 07:31 10-06-2023 Sài Gòn - Năm Căn
Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng
Giường nằm 34 chỗ
07:31
• VP Sài Gòn
8h15m
15:46
• Phòng vé Cái Nước
*Vé chặng thuộc chuyến 07:31 10-06-2023 Sài Gòn - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe Miền Tây
7h40m
15:40
• Bến xe Cà Mau
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Xác nhận tức thì
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Limousine giường phòng 22 chỗ
08:00
• Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
7h10m
15:10
• Bến xe Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe Miền Tây
6h55m
14:55
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 10-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng
Giường nằm 34 chỗ
08:01
• Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29
6h45m
14:46
• VP Cà Mau
*Vé chặng thuộc chuyến 07:31 10-06-2023 Sài Gòn - Năm Căn
Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng
Giường nằm 34 chỗ
08:01
• Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29
8h15m
16:16
• Phòng vé Năm Căn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:31 10-06-2023 Sài Gòn - Năm Căn
Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng
Giường nằm 34 chỗ
08:01
• Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29
6h25m
14:26
• Phòng vé Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 07:31 10-06-2023 Sài Gòn - Năm Căn
Tuấn Hưng
Xác nhận tức thì
Tuấn Hưng
Giường nằm 34 chỗ
08:01
• Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 29
7h45m
15:46
• Phòng vé Cái Nước
*Vé chặng thuộc chuyến 07:31 10-06-2023 Sài Gòn - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:15
• Trạm An Lạc
6h40m
14:55
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 10-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:15
• Trạm An Lạc
7h25m
15:40
• Bến xe Cà Mau
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 10-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:30
• Trạm Sài Gòn
7h37m
16:07
• Bến xe Cà Mau
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 10-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:30
• Trạm Sài Gòn
7h17m
15:47
• Trạm Tắc Vân
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 10-06-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:00
• Bến xe Miền Tây
7h7m
16:07
• Bến xe Cà Mau
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Xác nhận tức thì
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Xe VIP 32 giường
09:00
• Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
7h10m
16:10
• Bến xe Cà Mau