loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hà Giang từ Phú Thọ > xe giường nằm đi Hà Giang từ Việt Trì
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ Việt Trì - Phú Thọ đi Hà Giang

: 31 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 30/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:50
• Cầu Hạc Trì - IC8
7h5m
04:55
• Đỉnh đèo Bắc Sum - Cổng Trời Quản Bạ
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:50
• Cầu Hạc Trì - IC8
6h40m
04:30
• Minh tân (Điểm dừng chân Thuận Hòa - Đỉnh đèo Bắc Sum)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:50
• Cầu Hạc Trì - IC8
5h10m
03:00
• Hết TT Việt Quang - Bắc Giang - TT Vị Xuyên
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:50
• Cầu Hạc Trì - IC8
9h20m
07:10
• Mèo Vạc
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:50
• Cầu Hạc Trì - IC8
5h55m
03:45
• Hà Giang (TT Vị Xuyên - Điểm dừng chân Thuận Hòa)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:50
• Cầu Hạc Trì - IC8
8h50m
06:40
• Cầu Cán Tỷ - Ngã 3 Hữu Vinh - Yên Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:50
• Cầu Hạc Trì - IC8
7h35m
05:25
• Cổng trời Quản Bạ - Cầu Cán Tỷ
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
22:40
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
6h45m
05:25
• Cổng trời Quản Bạ - Cầu Cán Tỷ
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
22:40
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
5h50m
04:30
• Minh tân (Điểm dừng chân Thuận Hòa - Đỉnh đèo Bắc Sum)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
22:40
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
8h30m
07:10
• Mèo Vạc
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
22:40
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
4h20m
03:00
• Hết TT Việt Quang - Bắc Giang - TT Vị Xuyên
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
22:40
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
8h
06:40
• Cầu Cán Tỷ - Ngã 3 Hữu Vinh - Yên Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
22:40
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
5h5m
03:45
• Hà Giang (TT Vị Xuyên - Điểm dừng chân Thuận Hòa)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
22:40
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
6h15m
04:55
• Đỉnh đèo Bắc Sum - Cổng Trời Quản Bạ
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:00
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
6h20m
05:20
• Cổng trời Quản Bạ - Cầu Cán Tỷ
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-06-2023 Mỹ Đình - Phú Thọ - Đồng Văn
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:00
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
6h5m
05:05
• Quyết Tiến (Đỉnh đèo Bắc Sum - Cổng trời Quản Bạ)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-06-2023 Mỹ Đình - Phú Thọ - Đồng Văn
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:00
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
5h50m
04:50
• Minh tân (Điểm dừng chân Thuận Hòa - Đỉnh đèo Bắc Sum)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-06-2023 Mỹ Đình - Phú Thọ - Đồng Văn
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:00
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
6h50m
05:50
• Ngã 3 Hữu Vinh - BX Đồng Văn
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-06-2023 Mỹ Đình - Phú Thọ - Đồng Văn
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:00
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
6h35m
05:35
• Cầu Cán Tỷ - Ngã 3 Hữu Vinh - Yên Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-06-2023 Mỹ Đình - Phú Thọ - Đồng Văn
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:15
• Đoan Hùng (Cầu Yên Kiện - Km 20 đường dưới)
5h40m
04:55
• Đỉnh đèo Bắc Sum - Cổng Trời Quản Bạ
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:15
• Đoan Hùng (Cầu Yên Kiện - Km 20 đường dưới)
7h55m
07:10
• Mèo Vạc
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:15
• Đoan Hùng (Cầu Yên Kiện - Km 20 đường dưới)
5h15m
04:30
• Minh tân (Điểm dừng chân Thuận Hòa - Đỉnh đèo Bắc Sum)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:15
• Đoan Hùng (Cầu Yên Kiện - Km 20 đường dưới)
6h10m
05:25
• Cổng trời Quản Bạ - Cầu Cán Tỷ
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:15
• Đoan Hùng (Cầu Yên Kiện - Km 20 đường dưới)
7h25m
06:40
• Cầu Cán Tỷ - Ngã 3 Hữu Vinh - Yên Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:15
• Đoan Hùng (Cầu Yên Kiện - Km 20 đường dưới)
4h30m
03:45
• Hà Giang (TT Vị Xuyên - Điểm dừng chân Thuận Hòa)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 04-06-2023 Mỹ Đình - Việt Trì - Mèo Vạc
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:30
• Đoan Hùng (Cầu Yên Kiện - Km 20 đường dưới)
6h20m
05:50
• Ngã 3 Hữu Vinh - BX Đồng Văn
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-06-2023 Mỹ Đình - Phú Thọ - Đồng Văn
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:30
• Đoan Hùng (Cầu Yên Kiện - Km 20 đường dưới)
6h5m
05:35
• Cầu Cán Tỷ - Ngã 3 Hữu Vinh - Yên Minh
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-06-2023 Mỹ Đình - Phú Thọ - Đồng Văn
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:30
• Đoan Hùng (Cầu Yên Kiện - Km 20 đường dưới)
5h50m
05:20
• Cổng trời Quản Bạ - Cầu Cán Tỷ
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-06-2023 Mỹ Đình - Phú Thọ - Đồng Văn
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:30
• Đoan Hùng (Cầu Yên Kiện - Km 20 đường dưới)
5h35m
05:05
• Quyết Tiến (Đỉnh đèo Bắc Sum - Cổng trời Quản Bạ)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-06-2023 Mỹ Đình - Phú Thọ - Đồng Văn
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
23:30
• Đoan Hùng (Cầu Yên Kiện - Km 20 đường dưới)
5h20m
04:50
• Minh tân (Điểm dừng chân Thuận Hòa - Đỉnh đèo Bắc Sum)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 04-06-2023 Mỹ Đình - Phú Thọ - Đồng Văn