loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Hải Phòng > xe Anh Huy (Hải Phòng) đi Hà Nội từ Hồng Bàng
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Anh Huy (Hải Phòng) từ Hồng Bàng - Hải Phòng đi Hà Nội

: 88 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 30/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
2h5m
08:20
• Bến xe Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
1h45m
08:00
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 06:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
1h35m
07:50
• Thiên đường Bảo Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 06:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
1h50m
08:05
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 06:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:30
• VP Quán Toan
1h35m
08:05
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 06:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:30
• VP Quán Toan
1h30m
08:00
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 06:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:30
• VP Quán Toan
1h50m
08:20
• Bến xe Yên Nghĩa
*Vé chặng thuộc chuyến 06:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:30
• VP Quán Toan
1h20m
07:50
• Thiên đường Bảo Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 06:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
2h5m
09:20
• Bến xe Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
1h35m
08:50
• Thiên đường Bảo Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
1h50m
09:05
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
1h45m
09:00
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:30
• VP Quán Toan
1h30m
09:00
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:30
• VP Quán Toan
1h35m
09:05
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:30
• VP Quán Toan
1h20m
08:50
• Thiên đường Bảo Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:30
• VP Quán Toan
1h50m
09:20
• Bến xe Yên Nghĩa
*Vé chặng thuộc chuyến 07:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
08:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
2h5m
10:20
• Bến xe Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
08:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
1h45m
10:00
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
08:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
1h35m
09:50
• Thiên đường Bảo Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
08:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
1h50m
10:05
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
08:30
• VP Quán Toan
1h20m
09:50
• Thiên đường Bảo Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
08:30
• VP Quán Toan
1h35m
10:05
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
08:30
• VP Quán Toan
1h50m
10:20
• Bến xe Yên Nghĩa
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
08:30
• VP Quán Toan
1h30m
10:00
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
09:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
2h5m
11:20
• Bến xe Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
09:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
1h50m
11:05
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
09:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
1h35m
10:50
• Thiên đường Bảo Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 09:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
09:15
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
1h45m
11:00
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
09:30
• VP Quán Toan
1h35m
11:05
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
09:30
• VP Quán Toan
1h30m
11:00
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:15 01-06-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa