loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Hải Phòng > xe Anh Huy (Hải Phòng) đi Hà Nội từ Ngô Quyền
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Anh Huy (Hải Phòng) từ Ngô Quyền - Hải Phòng đi Hà Nội

: 48 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 27/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
05:45
• VP 68 Lạch Tray
2h20m
08:05
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 06:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
05:45
• VP 68 Lạch Tray
2h35m
08:20
• Bến xe Yên Nghĩa
*Vé chặng thuộc chuyến 06:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
05:45
• VP 68 Lạch Tray
2h15m
08:00
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 06:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
05:45
• VP 68 Lạch Tray
2h5m
07:50
• Thiên đường Bảo Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 06:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:45
• VP 68 Lạch Tray
2h5m
08:50
• Thiên đường Bảo Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:45
• VP 68 Lạch Tray
2h35m
09:20
• Bến xe Yên Nghĩa
*Vé chặng thuộc chuyến 07:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:45
• VP 68 Lạch Tray
2h15m
09:00
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:45
• VP 68 Lạch Tray
2h20m
09:05
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:45
• VP 68 Lạch Tray
2h5m
09:50
• Thiên đường Bảo Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:45
• VP 68 Lạch Tray
2h20m
10:05
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:45
• VP 68 Lạch Tray
2h35m
10:20
• Bến xe Yên Nghĩa
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:45
• VP 68 Lạch Tray
2h15m
10:00
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
08:45
• VP 68 Lạch Tray
2h35m
11:20
• Bến xe Yên Nghĩa
*Vé chặng thuộc chuyến 09:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
08:45
• VP 68 Lạch Tray
2h15m
11:00
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
08:45
• VP 68 Lạch Tray
2h20m
11:05
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
08:45
• VP 68 Lạch Tray
2h5m
10:50
• Thiên đường Bảo Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 09:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
10:15
• VP 68 Lạch Tray
2h15m
12:30
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 10:45 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
10:15
• VP 68 Lạch Tray
2h5m
12:20
• Thiên đường Bảo Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 10:45 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
10:15
• VP 68 Lạch Tray
2h20m
12:35
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 10:45 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
10:15
• VP 68 Lạch Tray
2h35m
12:50
• Bến xe Yên Nghĩa
*Vé chặng thuộc chuyến 10:45 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
12:15
• VP 68 Lạch Tray
2h20m
14:35
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 12:45 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
12:15
• VP 68 Lạch Tray
2h5m
14:20
• Thiên đường Bảo Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 12:45 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
12:15
• VP 68 Lạch Tray
2h15m
14:30
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 12:45 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
12:15
• VP 68 Lạch Tray
2h35m
14:50
• Bến xe Yên Nghĩa
*Vé chặng thuộc chuyến 12:45 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
13:45
• VP 68 Lạch Tray
2h5m
15:50
• Thiên đường Bảo Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 14:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
13:45
• VP 68 Lạch Tray
2h15m
16:00
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 14:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
13:45
• VP 68 Lạch Tray
2h20m
16:05
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 14:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
13:45
• VP 68 Lạch Tray
2h35m
16:20
• Bến xe Yên Nghĩa
*Vé chặng thuộc chuyến 14:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
14:45
• VP 68 Lạch Tray
2h20m
17:05
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
*Vé chặng thuộc chuyến 15:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
14:45
• VP 68 Lạch Tray
2h15m
17:00
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
*Vé chặng thuộc chuyến 15:15 29-05-2023 Hải Phòng - Yên Nghĩa