Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Sài Gòn từ Bình Thuận

chevron_right_gray_20dpxe Cao Lâm đi Sài Gòn từ Phan Thiết

Vé xe Cao Lâm từ Phan Thiết - Bình Thuận đi Sài Gòn
: 32 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 20/06/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

00:00 • VP Phan Thiết

3h

pickup-icon

03:00 • VP Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

00:00 • VP Phan Thiết

2h30m

pickup-icon

02:30 • Trạm Thủ Đức - Quận 2

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

00:30 • Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)

4h

pickup-icon

04:30 • VP Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

00:30 • Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)

3h30m

pickup-icon

04:00 • Trạm Thủ Đức - Quận 2

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

01:00 • VP Phan Thiết

3h30m

pickup-icon

04:30 • VP Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

01:00 • VP Phan Thiết

3h

pickup-icon

04:00 • Trạm Thủ Đức - Quận 2

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

01:30 • Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)

2h30m

pickup-icon

04:00 • Trạm Thủ Đức - Quận 2

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

01:30 • Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)

3h

pickup-icon

04:30 • VP Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

02:00 • VP Phan Thiết

2h30m

pickup-icon

04:30 • VP Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

02:00 • VP Phan Thiết

2h

pickup-icon

04:00 • Trạm Thủ Đức - Quận 2

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

03:30 • Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)

4h

pickup-icon

07:30 • VP Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

03:30 • Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)

3h30m

pickup-icon

07:00 • Trạm Thủ Đức - Quận 2

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

04:00 • VP Phan Thiết

3h30m

pickup-icon

07:30 • VP Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

04:00 • VP Phan Thiết

3h

pickup-icon

07:00 • Trạm Thủ Đức - Quận 2

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)

2h30m

pickup-icon

08:30 • Trạm Thủ Đức - Quận 2

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)

3h

pickup-icon

09:00 • VP Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • VP Phan Thiết

2h30m

pickup-icon

09:00 • VP Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • VP Phan Thiết

2h

pickup-icon

08:30 • Trạm Thủ Đức - Quận 2

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)

3h

pickup-icon

11:00 • Trạm Thủ Đức - Quận 2

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)

3h30m

pickup-icon

11:30 • VP Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • VP Phan Thiết

3h

pickup-icon

11:30 • VP Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • VP Phan Thiết

2h30m

pickup-icon

11:00 • Trạm Thủ Đức - Quận 2

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

12:30 • Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)

3h

pickup-icon

15:30 • VP Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

12:30 • Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)

2h30m

pickup-icon

15:00 • Trạm Thủ Đức - Quận 2

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

13:00 • VP Phan Thiết

2h30m

pickup-icon

15:30 • VP Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

13:00 • VP Phan Thiết

2h

pickup-icon

15:00 • Trạm Thủ Đức - Quận 2

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)

3h

pickup-icon

17:30 • VP Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • Cảng tàu Phan Thiết (Đảo Phú Quý)

2h30m

pickup-icon

17:00 • Trạm Thủ Đức - Quận 2

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • VP Phan Thiết

2h30m

pickup-icon

17:30 • VP Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm

4.4

star

(2380 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • VP Phan Thiết

2h

pickup-icon

17:00 • Trạm Thủ Đức - Quận 2

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC