loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Ninh Bình từ Quảng Ninh > xe Duy Khánh Limousine đi Ninh Bình từ Hạ Long
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Duy Khánh Limousine từ Hạ Long - Quảng Ninh đi Ninh Bình

: 13 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 01/04/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
09:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
10:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
11:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
12:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
10:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
13:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
11:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
14:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
12:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
15:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
13:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
16:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
14:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
17:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
15:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
18:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
16:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
19:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
17:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
20:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
18:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
21:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ (phụ)
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
15:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center