loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Hải Phòng > xe Hải Âu đi Hà Nội từ Dương Kinh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Hải Âu từ Dương Kinh - Hải Phòng đi Hà Nội

: 14 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 04/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
05:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
06:40
• Bến xe Gia Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 06-06-2023 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội (Gia Lâm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
06:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
07:40
• Bến xe Gia Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 06-06-2023 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội (Gia Lâm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
07:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
08:40
• Bến xe Gia Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 06-06-2023 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội (Gia Lâm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
08:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
09:40
• Bến xe Gia Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 06-06-2023 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội (Gia Lâm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
09:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
10:40
• Bến xe Gia Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 06-06-2023 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội (Gia Lâm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
10:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
11:40
• Bến xe Gia Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 06-06-2023 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội (Gia Lâm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
11:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
12:40
• Bến xe Gia Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 06-06-2023 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội (Gia Lâm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
12:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
13:40
• Bến xe Gia Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 06-06-2023 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội (Gia Lâm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
13:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
14:40
• Bến xe Gia Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 06-06-2023 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội (Gia Lâm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
14:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
15:40
• Bến xe Gia Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 06-06-2023 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội (Gia Lâm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
15:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
16:40
• Bến xe Gia Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 06-06-2023 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội (Gia Lâm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
16:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
17:40
• Bến xe Gia Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 06-06-2023 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội (Gia Lâm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
17:50
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
18:50
• Bến xe Gia Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 17:40 06-06-2023 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội (Gia Lâm)
Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu
Ghế ngồi 45 chỗ
19:10
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
20:10
• Bến xe Gia Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 06-06-2023 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội (Gia Lâm)