Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Hà Nội từ Hải Phòng

chevron_right_gray_20dpxe Hải Âu đi Hà Nội từ Dương Kinh

Vé xe Hải Âu từ Dương Kinh - Hải Phòng đi Hà Nội
: 56 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 24/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

05:05 • Văn phòng Cầu Rào 2

1h5m

pickup-icon

06:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

05:10 • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng

1h

pickup-icon

06:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

05:35 • Văn phòng Cầu Rào 2

1h5m

pickup-icon

06:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

05:40 • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng

1h

pickup-icon

06:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

06:05 • Văn phòng Cầu Rào 2

1h5m

pickup-icon

07:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

06:10 • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng

1h

pickup-icon

07:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

06:35 • Văn phòng Cầu Rào 2

1h5m

pickup-icon

07:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

06:40 • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng

1h

pickup-icon

07:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

07:05 • Văn phòng Cầu Rào 2

1h5m

pickup-icon

08:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

07:10 • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng

1h

pickup-icon

08:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

07:35 • Văn phòng Cầu Rào 2

1h5m

pickup-icon

08:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

07:40 • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng

1h

pickup-icon

08:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

08:05 • Văn phòng Cầu Rào 2

1h5m

pickup-icon

09:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

08:10 • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng

1h

pickup-icon

09:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

08:35 • Văn phòng Cầu Rào 2

1h5m

pickup-icon

09:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

08:40 • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng

1h

pickup-icon

09:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

09:05 • Văn phòng Cầu Rào 2

1h5m

pickup-icon

10:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

09:10 • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng

1h

pickup-icon

10:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

09:35 • Văn phòng Cầu Rào 2

1h5m

pickup-icon

10:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

09:40 • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng

1h

pickup-icon

10:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

10:05 • Văn phòng Cầu Rào 2

1h5m

pickup-icon

11:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

10:10 • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng

1h

pickup-icon

11:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

10:36 • Văn phòng Cầu Rào 2

1h5m

pickup-icon

11:41 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

10:41 • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng

1h

pickup-icon

11:41 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

11:05 • Văn phòng Cầu Rào 2

1h5m

pickup-icon

12:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

11:10 • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng

1h

pickup-icon

12:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

11:35 • Văn phòng Cầu Rào 2

1h5m

pickup-icon

12:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

11:40 • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng

1h

pickup-icon

12:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

12:36 • Văn phòng Cầu Rào 2

1h5m

pickup-icon

13:41 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5992 đánh giá)

pickup-icon

12:41 • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng

1h

pickup-icon

13:41 • Bến xe Gia Lâm