Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Hà Nội từ Hải Phòng

chevron_right_gray_20dpxe Hải Âu đi Hà Nội từ Lê Chân

Vé xe Hải Âu từ Lê Chân - Hải Phòng đi Hà Nội
: 54 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 24/06/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

06:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

05:20 • Bến xe Thượng Lý

1h30m

pickup-icon

06:50 • Bến xe Nước Ngầm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

05:30 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

06:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

05:35 • Văn phòng Quán Toan

1h15m

pickup-icon

06:50 • Bến xe Nước Ngầm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

07:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

06:20 • Bến xe Thượng Lý

1h30m

pickup-icon

07:50 • Bến xe Nước Ngầm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

07:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

06:35 • Văn phòng Quán Toan

1h15m

pickup-icon

07:50 • Bến xe Nước Ngầm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

08:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

07:20 • Bến xe Thượng Lý

1h30m

pickup-icon

08:50 • Bến xe Nước Ngầm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

08:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

07:35 • Văn phòng Quán Toan

1h15m

pickup-icon

08:50 • Bến xe Nước Ngầm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

09:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

08:20 • Bến xe Thượng Lý

1h30m

pickup-icon

09:50 • Bến xe Nước Ngầm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

09:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

08:35 • Văn phòng Quán Toan

1h15m

pickup-icon

09:50 • Bến xe Nước Ngầm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

10:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

09:20 • Bến xe Thượng Lý

1h30m

pickup-icon

10:50 • Bến xe Nước Ngầm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

09:30 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

10:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

09:35 • Văn phòng Quán Toan

1h15m

pickup-icon

10:50 • Bến xe Nước Ngầm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

11:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

10:30 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

11:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

10:40 • Bến xe Thượng Lý

1h30m

pickup-icon

12:10 • Bến xe Nước Ngầm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

10:55 • Văn phòng Quán Toan

1h15m

pickup-icon

12:10 • Bến xe Nước Ngầm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

12:10 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

11:30 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

12:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Bến xe Thượng Lý

1h30m

pickup-icon

13:30 • Bến xe Nước Ngầm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

12:15 • Văn phòng Quán Toan

1h15m

pickup-icon

13:30 • Bến xe Nước Ngầm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

12:30 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

13:40 • Bến xe Gia Lâm

Hải Âu
Xác nhận tức thì
Hải Âu

4.7

star

(5922 đánh giá)

pickup-icon

13:00 • Bến xe Vĩnh Niệm

1h10m

pickup-icon

14:10 • Bến xe Gia Lâm

 • chat_fab_zalo
 • chat_fab_messenger
chat_fab_main