loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Hải Phòng > xe Kết Đoàn đi Hà Nội từ Lê Chân
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Kết Đoàn từ Lê Chân - Hải Phòng đi Hà Nội

: 40 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 27/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
04:25
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
2h20m
06:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
04:30
• 386 Hồ Sen
2h15m
06:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
05:25
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
2h20m
07:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
05:30
• 386 Hồ Sen
2h15m
07:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
06:25
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
2h20m
08:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• 386 Hồ Sen
2h15m
08:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
06:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
1h50m
08:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 29-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
07:00
• 386 Hồ Sen
1h45m
08:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 29-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
07:25
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
2h20m
09:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• 386 Hồ Sen
2h15m
09:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
08:25
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
2h20m
10:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• 386 Hồ Sen
2h15m
10:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
08:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
1h50m
10:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 29-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
09:00
• 386 Hồ Sen
1h45m
10:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 29-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
09:25
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
2h20m
11:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
09:30
• 386 Hồ Sen
2h15m
11:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
10:25
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
2h20m
12:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• 386 Hồ Sen
2h15m
12:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
10:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
1h50m
12:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 29-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
11:00
• 386 Hồ Sen
1h45m
12:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 29-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
12:25
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
2h20m
14:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
12:30
• 386 Hồ Sen
2h15m
14:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
12:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
1h50m
14:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 29-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
13:00
• 386 Hồ Sen
1h45m
14:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 29-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
13:25
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
2h20m
15:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
13:30
• 386 Hồ Sen
2h15m
15:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
14:25
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
2h20m
16:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
14:30
• 386 Hồ Sen
2h15m
16:45
• Văn phòng Mỹ Đình
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 29-03-2023 Hải Phòng - Mỹ Đình (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
14:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
1h50m
16:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 29-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
15:00
• 386 Hồ Sen
1h45m
16:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 29-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước